Den store ungdomsbransjen

Nesten ein av ti butikktilsette er yngre enn 20 år, minst kvar fjerde er yngre enn 25. Butikkdøra er den viktigaste inngangen til arbeidslivet. To av tre i vidaregåande skule har deltidsjobb.