Advarer mot løse kumlokk

Bergen kommune advarer nå trafikanter mot løse kumlokk