Solarier var dødsfelle

Flere solarier i brannherjete Sentrum Treningssenter kunne bare åpnes og lukkes med elektriske heiser. Solariene blir betegnet som dødsfeller. Det er avdekket en rekke alvorlige mangler ved brannsikringen på stedet.