Njet på njet

Vi set og ventar på at klokka skal bli 02.30. Bruene i St. Petersburg er berre åpne om nettene frå kl. 02.00 til kl 05.00. Losen har fått beskjed om at vi er nr. 17 i konvoien som går denne natta. Det eine lastefartøyet etter det andre passerar, og endeleg er det vår tur.