Hjort på Mongstad må avlives

Det er blitt så mange hjort inne på oljeraffineriet på Mongstad at noen av dem må bøte med livet.