• VENTAR FORVERRING: Rettspsykiatarane meiner at det er lite håp om at tilstanden til Ramsland skal bli betre. Dei ventar heller ei forverring. <p/>ARKIVFOTO: KNUT STRAND.

Lite tru på betring hos Ramsland

Rettspsykiatrane meiner det er svært lite håp om at Trond Ramsland skal bli kvitt personlegdomsforstyrringane sine.