Hør leserne bli rundlurt

Gikk du på gårsdagens melding om at skarring kunne være livsfarlig?