Norske elever leser bedre

Andre- og tredjeklassinger leser bedre enn før, men ikke så godt som for ti år siden. Jentene i fjerde klasse leser bedre enn guttene.