• PLANDELT: På bildet ser vi Birkelandskrysset til venstre, og Flyplassveien som går til høyre mot Lagunen. Ringveg vest er tegnet inn langs Birkelandsvatnet og knyttet til Flyplassvegen slik Statens vegvesen forestiller seg det. Dette har landbruksmyndighetene varslet innsigelse mot, og krever at Ringveg vest skal gå nærmere dagens Ytrebygdsveg. Der har imidlertid Statens vegvesen varslet innsigelse. FOTO: STATENS VEGVESEN

Byrådet mot landbruket

Byrådet i Bergen følger Statens vegvesen, og velger en trasé for Ringveg vest som landbruksdirektøren har varslet innsigelse mot.