Pinnekjøtet rekk ikkje juleborda

Pinnekjøtelskarar går ein mager julebordsesong i vente. Fordi årets lam framleis går på beite og gjer seg feite, blir pinnekjøtet forseinka til jul.