Målinger i øst og vest

Det stunder mot valg og me-ningsmålingene leses nøye. Men gjør de oss klokere? Neppe. De spriker i alle retninger. Meningsmålinger er industri. Forvirringen er total. Moralen er enkel: Stol på deg selv.