Korrupsjonsfri kommune

Bergen kommune har ikkje hatt ei einaste korrupsjonsak sidan Lorentzen-saka i 1985.