- Ingen vits å anmelde

Inntil fire av ti anmeldelser fra Trygdeetaten blir henlagt i første omgang. Først når etaten klager, blir de tatt opp igjen.