Kloakken aldri kontrollert

Bergen kommune har aldri foretatt noen skikkelig kontroll av kloakkanlegget på Ulriken.