Skansenanlegget kan bli fredet

Striden om parkeringsplasser og nytt parkanlegg på Skansen fortsetter. I går var Riksantikvaren på inspeksjon for å vurdere fredning av stedet.