• TRAPPER NED: De ansatte i Kalfarveien barnehage er redd det skal bli vanskelig å få ungene ut i tilfelle brann. Her fører barnehageansatte Lillian Rasmussen an ned trappen, med Erik, Margot og Jens på slep.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG

Ny barnehageplan gir økt brannfrykt