Vil bosette 200 flyktninger

Byrådet mener at Bergen kommune bør bosette 200 flyktninger i 2007.