Robbet i sikkerhetskontroll

Mens sikkerhetsvaktene på Kastrup flyplass sjekket Asbjørn Lid fra Bergen, skal lommeboken hans ha blitt stjålet.