Vil frede Skansedammen

Riksantikvaren har sendt ut fredningsforslag for Skansen brannstasjon og Skansedammen. Bygningen, dammen og området rundt foreslås vernet i sin helhet.