Hasj og sovpiller øker blant bilistene

Rundt 4 prosent av bilistene kjører rundt med trekantmerkede legemidler i blodet mens bare 0,2 prosent av dem har spor av alkohol.