Får kritikk fra politiet

Politiet kritiserer drosjenæringen for å gi blaffen i festløvene som skal hjem fra sentrum.