Forsvarsministeren får ikkje «styre» svar

Forsvarssjef Sigurd Frisvold, FLO-sjef Erik Hernes og Hærsjefen Lars Johan Sølvberg blir innkalla kvar for seg til den opne høyringa om økonomistyringa i Forsvaret.