Klassens yngste har dyrast buss

Det er dyrt for mange av dei nye elevane på vidaregåande som ikkje har fylt 16. Dei får ikkje bussrabatt gjennom det populære Ungdomskortet.