Veltepetter på museum

Den ble funnet i Ekserserhuset. Nå har veltepetteren fått plass i De kulturhistoriske samlinger på Bergen Museum.