Kutta bremseslange på motorsykkel

Lensmannen i Eid har sett i gang etterforsking etter at motorsykkelen til ein køyreskule blei funnen med avkutta bremseslange.