Millioner i erstatning

Bergen kommune er forsikret for 30 millioner kroner i Giardia-saken. Med utsikter til mange langtidssyke er det usikkert om det vil bli nok.