Fremdeles uavklart for Lynghaugparken

Krohnegården eller Lynghaugparken? Usikkerheten rundt hvor LøvHams nye fotballanlegg skal ligge, fortsetter.