Planlegger fredsakademi i Jondal

Om folk i den lille Hardangerbygda Herand er mer fredelige enn andre, vites ikke. Men nå kan stedet med 300 innbyggere få landets første fredsakademi.