Blå Kors må legge ned hospitsplasser

Flere av beboerne i det rusfrie hospitset Nubbebakken risikerer å måtte flytte til hospitser der flere av beboerne ruser seg.