Bystyrets trofaste slitere

Knut Johan Larsen (SV) er en av bystyrets mest trofaste slitere. Industriarbeideren har deltatt hvert eneste minutt av møtene siden han ble valgt i 2003.