Vil fortsette i bystyret

Til tross for sitt store fravær i bystyret, har Trond Tystad meddelt Aps nominasjonskomité at han kan tenke seg å ta gjenvalg.