Fleire vasslause i Førde

20-30 husstandar i Førde kjem til å vera utan vatn resten av kvelden. Årsaka er brot i ein vassleidning.