- BKK skulle ha varslet oss

Brannsjefen i Os er klinkende klar i sin kritikk av BKK etter oljelekkasjen i Osvassdraget.