Fratatt miljøcontainer

Gjenvinningsstasjonen i Rådalen kan for tiden ikke ta imot spesialavfall. Årsak: BIR har fjernet miljøcontaineren.