23 rusmisbrukeremistet autorisasjon

Halvparten av dem som mistet autorisasjonen i fjor, mistet den nettopp på grunn av rusmisbruk.