Rollemodellene

Siden 2000 har New Page hjulpet ungdommer med atferdsproblemer. - Gjennom New Page har vi sett ungdom gå fra å være en belastning i samfunnet til å bli en ressurs, sier høvding og leder i New Page, Marco Elsafadi.