- Vemodig, men nødvendig

Ministere, ordførere og forfattere. Alle har de gått på BHG og Tanks og synes nedleggelsen er trist. Men verden må gå videre.