Høybråten uklar om fødeavdeling

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) tok i Stortingets spørjetime i dag prinsipielt avstand frå Stord kommune si løyving for å halda fødeavdelinga på Stord open i sommar.