Brev til alle<p/>

I løpet av noen dager går det ut brev til samtlige husstander i de potensielt rasfarlige områdene sør for Nesttun.