Stortingspolitiker krever 250.000 av BA

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp)(bildet) føler seg ærekrenket av Bergensavisen, og krever en oppreisning på inntil 250.000 kroner.