Sprøytet ned biler med pulverapparat

To 10 års gamle gutter ble tatt på fersken mens de moret seg med å sprøyte ned biler med et brannslokkingsapparat i et garasjeanlegg i Olsvik.