Seks rifler stjålet fra skytterlag

Seks salongrifler er stjålet fra Meland skytterlag sin bane på Espetveit.