Bergensposten blar bakover

Det første nummeret av Bergensposten for 2005 er viet 60-årsjubileet for 1945. Her er mye interessant lesestoff og rikelig med illustrasjoner.