Utenlandsk flåtebesøk til Bergen

I morgen fyller utenlandske marinefartøyer Vågen i Bergen. Fra Skoltegrunskaien og innover Bryggen vil der ligge ca 20 fartøyer med en samlet besetning på nesten 3000 menn og kvinner.