Ordføreren: Tragedien rammer oss ekstra hardt

— Alle kjenner alle her i bygden. Derfor rammer tragedien oss ekstra hardt.