• MER FOR PENGENE: Maja Larsen og Alexander Olsen valgte å bosette seg med familien i Os da de skulle flytte til bergensområdet. – Vi fikk rett og slett mer for pengene her, sier Olsen. Her med barna Olivia (3,5 år) og Agnes (1 år). FOTO: Ørjan Deisz

Hvis litt flere gjør som denne familien, vil folkeveksten i Bergen stoppe helt opp

Hvis bare to prosent av dem som vurderer å flytte til Bergen heller bosetter seg i en nabokommune, vil byen aldri nå 300.000 innbyggere.