• UTSATT: Over rekkeverket i Fløysvingene har en bøk ramlet. Både veien og rekkverket er påført skader, og Sigurd Birkeland reparerer. Slike utbedringsarbeider tar det aller meste av Birkelands tid. FOTO: Eirik Brekke

Det startet med en feststemt idé

Et knippe bemidlede herrer, et lystig lag, et ideelt formål. Stort mer skulle det ikke til, så var Bergens Skog- og Træplantningsselskap stiftet. I 150 år har de laget stier, plantet og ryddet skog for byen.