Myndighetene har ikke kontroll på hvor mye innsatte har vært isolert i fengsel

Datatrøbbel og manglende registrering får skylden. – Dypt problematisk og helt uholdbart, sier professor.

Publisert Publisert

ISOLERT: I januar besøkte BT innsatte som lever i isolasjon i Bergen fengsel. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

 • Ingrid Fredriksen
 • Torunn A. Aarøy
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Sivilombudsmannen har satt i gang en stor kartlegging av bruk av isolasjon i norske fengsler.

I den forbindelse har de bedt Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) om å legge frem tall for flere år om hvor mange innsatte som utelukkes fra fellesskap, og hvor lenge de sitter isolert.

Utelukkelse er mye brukt i norske fengsler og betyr at innsatte isoleres på cellen uten å treffe andre innsatte.

Men statistikken fra KDI er så full av feil at den er upålitelig, viser et brev BT har fått tilgang til.

– Isolasjon i et fengsel er det strengeste inngrepet staten bruker. Det er skadelig for de innsatte. At ikke myndighetene har full kontroll over bruken av isolasjon, er dypt problematisk og helt uholdbart, sier Peter Scharff Smith, professor i kriminologi på Universitetet i Oslo.

VASKER: I Bergen fengsel lever mange isolert. En innsatt vasker celler for å ikke bli skadet av isolasjonen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Feil registrering

I februar slo Sivilombudsmannen fast at Bergen fengsel bryter loven når de isolerer innsatte.

Bergen fengsel gjør flest vedtak om dette i landet.

All utelukkelse i norske fengsler skal registreres, ifølge retningslinjene i Straffegjennomføringsloven.

Men gamle datasystemer, teknisk trøbbel og manglende registrering gjør at statistikken fra KDI ikke er til å stole på, ifølge et brev fra Sivilombudsmannen fra 7. mars.

I noen tilfeller har fengslene registrert når isolasjonen startet, men ikke når det ble avsluttet, ifølge brevet.

– Feilene som er avdekket medfører at det er stor usikkerhet knyttet til antallet utelukkelser tilbake i tid, uten at vi kan tidfeste dette nøyaktig. Dette betyr altså at tidligere statistikk om antallet vedtak om hel og delvis utelukkelse ikke er pålitelig, skriver KDIs assisterende direktør, Jan-Erik Sandlie i en e-post.

Delvis utelukkelse betyr at innsatte kan delta på noen aktiviteter.

Les også

Granskning: Bergen fengsel bryter loven når de isolerer innsatte

– En absurd kontrast

Professor Peter Scharff Smith, en av Nordens fremste eksperter på isolasjon i fengsel, er sterkt kritisk til den mangelfulle registreringen.

– Norsk kriminalomsorg omtales internasjonalt som god og human, og mange ganger er det fortjent. Men at svært mange lever isolert i fengsel, at det er svært farlig for dem og at staten ikke engang klarer å telle dette riktig, er en absurd kontrast til dette, sier han.

Isolasjon fører ofte til hukommelsestap, depresjon, forvirring eller mer aggresjon. Det kan også gjøre innsatte farligere før de slipper ut. Regjeringen har derfor lovet å redusere bruken av isolasjon i norske fengsler.

Psykisk syke

BT har tidligere avdekket at myndighetene manglet oversikt over hvor lenge innsatte satt på glattceller. Derfor innhentet BT slike opplysninger fra 23 høysikkerhetsfengsler.

BT avdekket at psykisk syke innsatte ned i 15-årsalderen er blitt isolert på glattceller.

På det meste satt en mann på glattcelle i nesten 1700 timer på få år, en sak som er blitt tatt opp av FNs torturkomité i Genève.

INNELÅST: Glattcellene i Bergen fengsel er hyppig brukt. Innsatte som er voldelige, knuser møbler eller skader seg selv låses inn her. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Nå erkjenner altså Kriminalomsorgsdirektoratet at de heller ikke vet hvor lenge innsatte har vært utelukket fra fellesskap.

Peter Scharff Smith viser til Danmark, der myndighetene lager nøyaktig statistikk over all offisiell bruk av isolasjon i fengsel. Dataene publiseres på kriminalomsorgens nettsider.

– Når Danmark klarer å registrere dette, så må Norge også klare det. Politikere og lovgivere må ta grep for å ordne opp i dette, det finnes ikke noe alternativ, sier Smith.

Oppdaget at systemet ikke virket

Etter BTs saker satte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i gang sin egen kartlegging av bruk av isolasjon. De har også satt inn strakstiltak for å få ned bruken av glattceller.

Våren 2018 ble det avdekket at rapporteringen av isolasjon i systemet ikke fungerte som det skulle, opplyser KDI.

Fra høsten samme år ba direktoratet derfor om at fengslene meldte dette inn til KDI manuelt.

– KDI anser dermed at vi har sikre tall for perioden fra september 2018 og frem til i dag, skriver Sandlie videre.

Arbeidet med å utvikle et nytt IT-system er i gang, og målet er at det vil rette opp i problemene, opplyser KDI.

Les også

Politikere vil se forholdene i Bergen fengsel med egne øyne

BESØK: Bergen fengsel bryter loven når de isolerer innsatte, konkluderte Sivilombudsmannen i sin granskning. Fra v. sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, Helga Fastrup Ervik, Joar Øveraas Halvorsen, Christian Ranheim og Aina Holmén. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Ingen svar om psykiatri

Etter en rekke besøk i norske fengsler og BTs avsløringer, har Sivilombudsmannen nå tatt i bruk sitt sterkeste virkemiddel. De krever at den høye bruken av isolasjon skal behandles i Stortinget.

De sender inn en såkalt særmelding, som blir en omfattende rapport om isolasjonsbruk i alle norske fengsler.

Sivilombudsmannen har også spurt Helsedirektoratet om hvor mange innsatte som sendes fra fengsel til psykiatrien, hvorfor de legges inn og hvor lenge de blir værende der.

«Helsedirektoratet har ikke tilgjengelig statistikk som kan gi svar på disse spørsmålene», står det i et brev sendt til Sivilombudsmannen 19. februar 2019.

Heller ikke kommunene eller helseforetakene har statistikk om innsatte i fengsler, fremgår det også av brevet.

BT har spurt Sivilombudsmannen om hva de syns om at Helsedirektoratet ikke kan svare og at KDI ikke har pålitelig statistikk.

Sivilombudsmannen vil imidlertid ikke kommentere sin egen kartlegging før den er ferdig.

Publisert
 1. LOKALT

  De skulle rydde opp i fengslene: Leder og nestleder trekker seg på dagen

 2. INNENRIKS

  Gro Anita (32) lå fast­bundet i 100 timer: – Slik kan vi ikke ha det i Norge

 3. INNENRIKS

  Gro Anita lå 42 timer i belteseng – nå erkjenner staten brudd på menneskerettighetene

 4. LEDER

  – Tilsyn i fengsler er ikke en fritidsaktivitet. Justis­ministeren må betale.

 5. LOKALT

  Skulle rydde opp i fengslene. Nå har Sølvi jobbet 350 timer uten å få betalt. – Vanvittig.

 6. LOKALT

  – I vår sak vet alle. Da kan man ikke unnskylde seg med at man ikke visste.

Les mer om dette temaet

 1. Tilsynsrådet skal avdekke vold og urett i fengsel. Men ingen vet om de gjør jobben sin.

 2. – De er samfunnets mest forhatte og utstøtte mennesker. Men ingen vil ta grep.

 3. Bergen fengsel skal spare penger – fagforening frykter mer isolasjon

 4. Selv om de har færre innsatte, sjekkes Trondheim fengsel dobbelt så ofte som Bergen

 1. Fengslenes glattceller
 2. Glattcelle