Videoen ovenfor viser øyeblikket da KNM «Helge Ingstad» plutselig krenger kraftig.

Flere slepebåter skyver skipet inn mot land, da det plutselig legger seg over på siden.

Finner langs skroget

Sivile passasjerbåter har som regel stabilisatorer, en slags finner på skipssiden, som kan felles inn. På den måten kan de legge til land uten å skade skroget. Det gjelder for eksempel Hurtigruten.

BT får bekreftet at stabilisatorene på fregattene i Fridtjof Nansen-klassen ikke har denne egenskapen.

SLAGSIDE: Skipet ligger på siden ved land.
Eirik Brekke

Reidar Bruland har tidligere undervist i skipsteknikk ved Bergen maritime fagskole. Han sier stabilisatorer som stikker ut fra skroget kan føre til store skader hvis de treffer land.

– De kan knekke inn i skroget og føre til stor vanninntrenging, sier Bruland.

Et eksempel på dette er hurtigruteskipet MS «Nordlys», som ble rammet av brann utenfor Ålesund i 2011.

Skipet ble lagt til kai uten at stabilisatorene ble felt inn. Ifølge Havarikommisjonen førte det til at de ble trykket inn gjennom skroget, slik at vannet fosset inn gjennom en stor flenge.

SKADET VED KAI: Hurtigruteskipet «Nordlys» ble rammet av brann i 2011. Da strømmen gikk, kunne ikke stabilisatorene felles inn. Dermed ble de presset gjennom skroget da skipet la til kai.
Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Fryktet at den ville synke

Bruland presiserer at han ikke vet om det var dette som skjedde da slepebåtene dyttet fregatten mot land.

– Uansett ville det vært en fordel i denne situasjonen hvis man kunne justert stabilisatorene. De ligger der skipet er bredest, og der ligger også maskinrommet, påpeker Bruland.

Pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen påpeker at skrogene er tynne på moderne krigsskip. Han er ikke overrasket over at skadene ble så store.

På en pressekonferanse opplyste Forsvaret at skipet ble skjøvet inn på land av frykt for at krigsskipet skulle skli ned fra fjellet og synke.

– Undervannstopografien i området var bratt, det er 30 meter rett ned. Det var fare for at den kunne skli ned fra land og deretter kantre og eller synke. Slepebåter ble brukt kontinuerlig for å unngå at dette skulle skje, opplyste kommandør Sigurd Smith.