Kraftig oppblomstring av kjønnssykdom i Hordaland

Andelen positive tilfeller av gonoré har doblet seg de siste månedene sammenliknet med i fjor. Studentene Kristin Sæbø (22) og Sara Warda (22) tror unge mennesker tar lett på kjønnssykdommer.